A merkensteini halak (monda)

2020.07.11.

„Mikor a magyarok bevették magukat Merkenstein várába, gondolta az osztrák, hogy kiéhezteti őket. Ám ezek bent dorbézoltak, és hogy lássa az ellenfél, hogy eszük ágában sincs éhezni, megdobálták a császár hadát az étkezésből megmaradt csontokkal. Az osztráknak kint már korgott a gyomra, de odabent soká tartott a dínom-dánom. Egy nap aztán a magyar katonák elkezdtek élő halakat a kinti ostromló sereg fejéhez vagdosni - az osztrák sereg megijedt, azt gondolta a magyarok tán az ördöggel cimborálnak, képesek a húst hallá változtatni, és ijedten messze elszaladtak Merkenstein vára alól."

A Wachau mondái (1926)

Fuggerék, az első globalisták (jegyzet)

2020.06.28.

FUGGERÉK, A FUKAROK, avagy a "világ leggazdagabb emberei"

Ha nem is volt gazdagabb, mint a kínai császár, azért az akkor ismert nyugati világ legnagyobb pénzügyi urának számító család saját kisvárossal rendelkezett Augsburgban 18 utcával, ugyancsak saját templommal, alapítványi lakóházakkal.  Állam volt ez az államban, avagy inkább az európai államokban? Vagy a háttérhatalom (mai divatos szóval) központi bázisa?

Hans Fugger, a vagyonalapító csupán egy felkapaszkodott takácsból vált textilkereskedővé, születési címek nélkül. Most 18. élő leszármazottja egy Thun-Fugger grófnő a máig létező alapítvány tulajdonosa, illetve vezetője, a 21. században amolyan úri asszony. S mi az érdemük? Hogy a 16-17.században kirabolták Európa születési arisztokráciáját - átvéve a hatalmat az addig társadalmilag nem éppen megbecsültnek nevezhető kereskedő népség számára - kihasználva a háborúskodásokat és új háborúkat okozva anyagi érdekből. Az egész kontinens végül az ő mohó játékuknak piacává és áldozatává vált - ez volt aztán az igazi „kufárkodás”.


A nagypapa, Hans 1367-ben költözött be az akkor feltörekvő Augsburgba, s elvette a takácscéh vezető mesterének leányát, így kedvező anyagi lökést kapott a textiláruk kereskedelméhez, és ismertté vált a helyi eladók világában. Unokája, Jakob felfedezte a kedvező szeleket és háborúkban rejlő anyagi lehetőségeket. Mivel a közeli réz- és ezüst kitermelés joga a helyi hercegeket illette, ám azok mindig pénzszűkében voltak, kisebb kölcsönöket kezdett el adogatni az uraságoknak, ezeknek fejében azonban a réz- és ezüstkitermelésből származó elővásárlási jogokat kérte. Ha a nagyurak nem tudnának fizetni a kölcsönért kamatostul (kamatos kamattal), hát ráteszi a kezét egyből az ezüstre és rézre. Így lett a takácsból bankár.

Fugger először még csak kisebb kamatokkal dogozott, majd egyre nagyobb pénzösszegeket fektetett be. Elérkezett aztán az első igazi áldozat, Sigismund tiroli nagyherceg, kinek kezében volt a tiroli ezüstbányák pénzverési joga. Adott is neki kölcsön 100 000 guldent, a herceg cserébe átadta az ezüsttel kapcsolatos bányajogokat, ami által Jakob úr hirtelen hihetetlenül meggazdagodott. Többé ekkora összeget már nem is kellett kockáztatnia. Ekkor már textillel és ezüsttel, rézzel egyaránt „bizniszelt”.

I. Habsburg Miksa császár állandó vendég volt nála.1515-ben Fugger finanszírozta azt a bécsi királytalálkozót is, ahol II. Jagelló Ulászlót illetve Zsigmond lengyel királyt fogadta a császár, és lezajlott a "kettős házasság" Ulászló gyermekei és Miksa unokái között. A császárnak ugyanis még arra is alig volt pénze a kincstárban, hogy Bécsig elutazzon, így Jakob úr szíves nagyvonalú hitele fedezte az egész rendezvényt - Csehország és Magyarország megszerzését a Habsburg koronának.

39 évesen Jakob is megházasodott, elvett egy gazdag augsburgi házból való asszonyt, Sybillát. Ezzel az augsburgi nagypolgárság soraiba fogadta. A fontosabb európai nagyvárosokba családjának kereskedőházat létesített, így mindenhonnan összeköttetésekhez illetve információkhoz jutott. Elterjesztette, hogy az adós bárhol leadhatta-felvehette a váltókat Európában, miután nála felvette a hitelt, így globalizálta a készpénz nélküli hitelfelvételt és eladósodást (!!!) A Vatikánba is betette lábát, hogy a pápai érméket egy ideig ő nyomathassa. Egész Európában, mindegy volt, hogy Berlin, Antwerpen vagy Velence és Róma kiterjedt információs hálózati rendszert működtetett, egy igazi kémhálót, mindig tudta, ki lesz a következő eladósodó személy.

Az 1500-as években szinte nem akadt olyan királyi, fejedelmi, hercegi ház Európában, kivel a Fugger család ne lépett volna gazdasági kapcsolatba - magyarul ne tartozott volna neki, el ne adósította volna. A piramis csúcsa maga V.Károly császár volt, ki a császári koronáját nekik köszönhette - írja a pénzügyi kiadó által közzétett életrajzi könyv („Der reichste Mann der Weltgeschichte“ von Greg Steinmetz, Finanzbuchverlag). Jakob Fugger 1510-ben, testvérei halála után átvette a teljes irányítást, és a banki konszernet átnevezte, eztán „Jakob Fugger und Gebrüder Söhne“ néven tevékenykedtek. Jakob lett a világgazdaság történetének egyik első globalistája! 1519-ben 800 000 gulden hitelt nyújtott V.Károly császárrá választásához, és ezzel egyúttal eladósította Spanyolországot. 1525 végén Jakob meghalt, és innentől kezdve unokaöccse, Anton tette még gazdagabbá a családot, 1565-re a teljes Német-római Birodalom összbevételének 10%-át birtokolták, közel 60 millió guldenre rúgott családi vagyonuk.

Bár a spanyol királyok folyamatos háborús csődjei miatt a Fuggereknek később be kellett csukniuk jövedelmező üzletházukat, ma 40 leszármazottjuk él, s bár nem mindegyik gazdag, a vagyon egy része a világ különböző pénzügyi válságainak és inflációinak ellenére is fennmaradt. Például 3200 hektárnyi erdő áll rendelkezésükre fakitermelésre, s alapítványi szinten - hisz az nem adóköteles ugye - foglalkoznak ingatlanokkal is, illetve a "Fuggerei" Augsburgban várja a turistákat - meséli a takácsivadékból lett grófnő.


lásd:

Frankfurter Allgemeine Zeitung interjúja a Fugger grófnővel

Hivatalos weboldaluk

A Habsburgok hivatalos weboldala

A "bécsi kongresszus" hivatalos weboldala

A "Koronás sas" lengyel történelmi sorozat magyar vonatkozásai

2020.06.13.

"Az M5-ön most is megy a lengyelek történelmi szériája Koronás sas címmel. A XIV. századi lengyel királyság históriáját északi barátaink eleve 405 részesre tervezték, 2018 óta tart, most forgatják a negyedik évadját. A sorozat szereplői között számos magyar történelmi személy is felbukkan. Az egyik főszereplő például Hedvig, Lengyelország anyakirálynéja, Árpád-házi Jolán magyar királyi hercegnő lánya és IV. Béla unokája." - írja Bán Mór a Magyar Nemzetben június elsején megjelent hosszabb írásában (Szurkolni Szulejmánnak), melynek ismételt - ám mindeddig be nem vált óhaja a szokásos: legyenek magyar történelmi filmek és sorozatok!

-

Mit is jelent az a "számos magyar történelmi személy" ebben az esetben? A 85-86.rész volt utoljára látható - múlt hét végén - az M5 csatornáján, s ezzel elkezdődött a második évad. Várhatóan legalább 21 olyan szereplőt lehet összeszámolni, aki magyar vagy magyarok leszármazottja illetve rokona. Ezek közül több főszereplő is akad, ők a királyi dinasztiák tagjai - hiszen "mindenki mindenkinek rokona". Íme:

koronas-sas--lengyel-sorozat--2018-2019---03-.jpg

Piast Hedvig királyné - Halina Labonarska (1.évad / 1-84.részig)

Árpád-házi Boldog Jolánta leánya, nagynénje Szent Kinga, nagyapja IV. Béla király. Idős korában is rendkívül vallásos, minden vágya, hogy anyját oltárra emeltesse. Mindig a magyarokat támogatja, a litván gyanús, a magyar gyanú felett áll. Kulcsfontosságú a személye: megbeszéli leányával, ha Kázmérnak nem születne fiúutódja, akkor magyar herceg legyen a király. Ulászló király halála után az Árpád-házi Szent Kinga által alapított ószandeci kolostorban éli le hátralevő életét.

kazimierz.jpeg

III.Kázmér, lengyel király - Mateusz Król (1.évad / 1-84.részig), Andrzej Hausner (2.évad 85.résztől)

Lokietek Ulászló és Hedvig királyné fia,Árpád-házi Boldog Jolánta unokája, akit még gyermekként nővére, (Szent) Kinga vitt lengyel földre, így a lengyel uralkodó IV. Béla magyar király dédunokája.

Piast Kunigunda - Martyna Dudek, Emilia Rostek, Wiktoria Zembrzycka

Kázmér király és Aldona második leánya, Hedvig királyné unokája.

Lokietek Kunigunda - Anna Gryczevicz

Kázmér király és Erzsébet magyar királyné testvére, lengyel hercegnő.

bolko.jpeg

Bolko - Andrzej Popiel

Lokietek Kunigunda első gyermeke, fia, akit anyja lengyel királynak szeretne látni, Szilézia hercege.

Gediminas - Bohdan Graczyk

litván nagyfejedelem, Aldona királyné és Algirdas apja, minden Jagelló király őse!

adona.jpeg

Aldona királyné - Marta Bryła

Megkeresztelkedett nevén: Litvániai Anna, Kázmér első felesége, Gediminas litván nagyfejedelem leánya, Luxemburgi Zsigmond magyar király dédnagyanyja.

algirdas.jpeg

Algirdas - Wojciech Żołądkowicz

litván nagyfejedelem, Gediminas nagyfejedelem fia, Aldona bátyja, Jagelló Ulászló apja, így I. (lengyel III.) Jagelló Ulászló (1440-1444) lengyel és magyar király nagyapja.

elizabeta.jpeg

Lokietek (Piast) Erzsébet, magyar királyné - Katarzyna Czapla

Kázmér király nővére, Lokietek Ulászló és Hedvig királyné leánya. IV. Béla magyar király dédunokája, Károly Róbert felesége, I. (Nagy) Lajos magyar király anyja, Anjou (Szent) Hedvig lengyel és Anjou Mária magyar királynők (királyok) nagyanyja.

ifj. Piast Erzsébet / Elzbietka - Marta Wiśniewska, Gabriela Świerczyńska, Julia Młynarczyk

Kázmér és Aldona legidősebb leánya, Pomerániai Erzsébet anyja, így Luxemburgi Zsigmond magyar király nagyanyja.

caroberto.jpeg.jpg

I. Anjou Károly Róbert, magyar király - Jan Krzysztof Szczygieł

Piast Erzsébet férje,igen nagy hatalmú uralkodó, a 48.részben tűnik fel először.III.Kázmér fő támogatója, az általa kezdeményezett visegrádi találkozók a lengyelek számára meghatározóak a Német Lovagrenddel történő viszálykodások közepette. A 2.évad első részében (85.rész) halálának bejelentésével ér véget az epizód, mely döntő jelentőségű a lengyelek további történelmében, mivel nem mindegy, ki követi őt a magyar trónon, s lesz-e egy következő erős szövetségesük.

koronas-sas--lengyel-sorozat--2018-2019---04-.jpg

I. Anjou (Nagy) Lajos, magyar király - Kamil Siegmund, Jan Hrynkiewicz, Filip Pilarski

Károly és Erzsébet királyné fia, később lengyel király, a 48.részben jelenik meg először, mint gyermek, aki már részt vehet a visegrádi találkozón.

Anjou András, magyar herceg - Bartłomiej Zieliński

Károly és Erzsébet királyné fia, Nagy Lajos király öccse.

Anjou István, magyar herceg - Filip Dziwiszek, Wiktor Benicki

Károly és Erzsébet királyné fia, Nagy Lajos király öccse.

koronas-sas--lengyel-sorozat--2018-2019---06-.jpg

Kotromanics Erzsébet, magyar királyné - Malgorzata Buczkowska

Bosnyák Erzsébet, Nagy Lajos felesége, három leányuk születik:

koronas-sas--lengyel-sorozat--2018-2019---05-.jpg

Anjou Katalin, magyar hercegnő - Antonina Litwiniak

Nagy Lajos király és Bosnyák Erzsébet legidősebb leánya, trónörökös.

Anjou Mária, magyar hercegnő és királynő - Nadia Gałzińska , Justyna Zielska, Olga Madejska

Nagy Lajos király és Bosnyák Erzsébet középső leánya, Luxemburgi Zsigmond felesége.

Anjou (Szent) Hedvig, magyar hercegnő, lengyel király(né) - Dagmara Bryzek, gyermek: Amelia Zawadzka, Natalia Wolska

Nagy Lajos király és Bosnyák Erzsébet legkisebb leánya, Jagelló Ulászló felesége. A 3. évad főszereplője.

II.(Jagelló) Ulászló, litván fejedelem, lengyel király  - Wasyl Wasyłyk

Az első Jagelló uralkodó, Anjou Szt. Hedvig férje, ám ő az első felesége volt, negyedik feleségétől született fia III. Ulászló, vagy Várnai László a lengyel történelemben, a várnai csatában elesett ifjú I.Ulászló magyar király. Leszármazottjai a többi Jagelló-királyok. A 3. évad főszereplője.

IV. (Luxemburgi ) Károly, cseh király, német-római császár - ifj. Piast Erzsébet férje, a csehek legnagyobb uralkodója, Luxemburgi Zsigmond király, német-római császár atyja.

Pomerániai Erzsébet, cseh királyné, német-római császárné - ifj. Piast Erzsébet leánya, fia Luxemburgi Zsigmond magyar etc.király, német-római császár.

luxemburgi-zsigmond.jpg

Luxemburgi Zsigmond, magyar etc. király, német-római császár - Maksymilian Dobrowolski

Itt még gyermek, a 3.évadban jelenik meg.

Jolenta - Blanka Wiatrowska (1.évad gyermek), Joanna Osyda (2.évad, felnőtt)

Ismeretlen magyar udvarhölgy és Kázmér lengyel király közös kislánya, illegitim - Erzsébet királyné elküldi öccséhez, mert Magyarországon nincs biztonságban, Czutka és Nemierza nevelik fel. Mint pár éves gyermek tűnik fel először a történet legelején, ám nem Zách Klára leánya, hanem a sorozat szerint III.Kázmér egy másik magyar udvarhölggyel is kapcsolatba került. Származása miatt Aldona leányai nem kedvelik.

Spytek Melsztyn - lengyel nagyúr, hivatalnok a krakkói várban, felesége a magyar Laczkfi Erzsébet.

Hogy ez a címer milyen ismerős azzal a Nappal és Holddal ugye? Csak nem rokonok?

További "cameo" mellékszereplők:

- magyar pártütők - Zách Felicián ismerősei, akik Krakkóba mennek bosszút állni,

- magyar szakács - Erzsébet királyné magával hozza Visegrádról,

- magyar futár - a 85.részben hozza Visegrádról Károly Róbert halálhírét,

Összesen tehát legalább ennyi szereplőnek van köze hozzánk, illetve még: Piast Kunigunda leánya, Bolko leánytestvére, ószandeci apáca is ide sorolható (később bővítjük)...

Helyszínek:

malbokr.jpg

Visegrád vára (Magyarország) - Malborki vár, a legnagyobb létező gótikus vár, eredetileg a Német Lovagrend központja, itt I.Károly (Caroberto) gyönyörű pompázatos kastélya.

Cselekmények:

Nehéz anélkül a történéseket elmesélni, hogy ne váljon "spoilerré", tehát nem venném el annak a kedvét a megtekintésétől, aki még nem látta! Rengeteg hivatkozás történik Magyarországra (szinte minden epizódban), fontosságára és jelentőségére - mint Lengyelország legfőbb szövetségesére. A Magyar Királyság egy példamutató, vágyott világ a lengyelek szemében, ahonnan a gazdagság, a pompa, a kultúra érkezik, amit érdemes lemásolni. Általában a lengyel produkcióban az összkép királyságunkról pozitív.

A lengyelek a Zách Felicián merénylettel és Zách Klára halála után indítják a cselekmény szálát, amikor Zách jó barátai Krakkóba érkeznek, és megpróbálnak bosszút állni a család kivégzéséért a lengyel királyi dinasztián. A lengyelek ezt az eseményt és a tragédiát III.Kázmér bűnének tulajdonítják, s különböző szereplők szájába adva többször is utalásokat tesznek erre.

Összességében elmondhatjuk: még mindig inkább egy lengyel, irántunk szimpátiát mutató sorozat való a magyar (nyelvű?) csatornák képernyőjére, mint Szulejmán dicsőítése! De a sok szereplő és a gazdag cselekmény is mutatja, nekünk is szükségünk lenne ilyen jellegű kosztümös sorozatokra - ha más tud bőségesen hivatkozni ránk, mi magunkra vajon miért ne lennénk képesek! Akad számos történelmi regényünk, klasszikusaink és modernek egyaránt, melyekből meríthetünk, s rendelkezésre áll rengeteg irodalmi illetve történeti forrás! Mi hiányzik még vajon? Igen: AZ AKARAT!

Megjegyzések:

Károly Róbert a lengyel sorozatban az elnevezés, ezért így használom ! (lásd még: I.Károly, Carolus I rex Hungariae etc., Caroberto)

Évszámokkal nem untatom a kedves olvasókat!

Több képet sajnos nem lehet betenni, a képek származási helye: tele van vele internet. : )

Hivatkozás Bán Mór szövegére:

https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/szurkolni-szulejmannak-8185082/?fbclid=IwAR2zDGhanwYvx1SO66rOw-rBfrmbhbdZr1gm8Sug5xmUI19HGv5E2SKU0nI

Mediaklikk - filmsorozat megtekintése és további fotók:

https://mediaklikk.hu/musor/koronas-sas

 

Egy ló halálára (karcolatok)

2020.06.11.

EGY LÓ HALÁLÁRA (1526 július/Mohács előtt)

Az ifjú Lajos király imádta a kutyáit, ezeknél talán csak a lovát szerette jobban. A mohácsi csata előestéjén is a lovász előkészítette az állatot a budai várban, de sűrűn csóválta fejét: öreg már ez a ló, nem fogja bírni a csatát szegény. Biza, nem fogja ez bírni már ...Hetek óta olyan szomorúan néz, mintha beteg volna. Megpaskolta az oldalát, az állat oldalra bámult, üresen a semmibe. Félelmetes a tekinteted, drágám, ne ijesztegess már, hallod-e! - gondolta a mester. Maradnod kellene, küldjük inkább azt ott a sarokban, hmm? - súgta a ló fülébe. Kedvelte ezt nyugodt szépséget, s féltette is. Mennem kell, most igazán - csóvált egyet a fején a ló.

Őfelsége azonban végre megérkezett, nem úgy nézett ki, mintha nagyon sietne.

- Mit tehetek még, uram? Minden kész, és megütögette a ló oldalát, az pedig ismét visszanézett kissé bánatosan. - Akarta volna mondani, hogy" Felség, ne vidd el ezt a lovat", de a fiatalember tekintete is furcsa volt, így meggondolta magát. Ki ő, hogy szólni merészeljen?

- Vigyázz jól a kutyáimra, indulunk - vetette oda a király, majd nem szólt semmi többet, egy mozdulattal felugrott a lóra. Az agarak sorban tüntetve, idegesen körbefutkározták. Maradj, maradj!

Az állat lassan poroszkált a poros nyári úton, a rekkenő hőségben, nem volt kedve mozdulni, sőt szinte moccanni sem. Útközben imbolyogva a tájat leste, a lovasa csendben, hallgatagon mélázott, nem szólt rá. De azért összeszedte minden erejét, hiszen kedvelte ezt a kis gazdáját, aki ővele mindig oly kedves volt, kisfiú kora óta viszi már erre-arra. Eszébe jutott, ahogy megismerkedtek a palota udvarában, a kiskölyökre, amint kíváncsian először odajött hozzá.

A sereg elején közben a fiatalember kissé nyugtalanul nézegetett jobbra-balra. Már rég késő elindulni, de nem érkezett meg az arany, amit ígértek a rokonok a távolban, amit ígértek ezek a rusnya, fosztogató német bankárok, amit ígért az a gazdag ficsúr Angliában. Sok minden járt a fejében már hónapok óta, rosszakat álmodott, és mintha vége közelednék. Én leszek az oka, én leszek az oka, valójában mindennek én vagyok az oka - jutott aztán mindig körbe-körbe ugyanoda. Hogy fognak majd rám emlékezni? Ah, nem is lesz, ki emlékezzék... akkor már nem lesznek emlékezők. Szolimán, te Allah beteg elméje, te hitvány, pogány, aljas hitszegő... Előttem mész a Pokolra! Ah, ezt is az uraságoktól tanultam...Annak a sátáni Fuggernek a képe jelent meg előtte, amint széles arccal vigyorog, mint szenvednek a magyarok, s persze velük a királyuk is…pokolra való, uzsorás, bankár népség – Szent Korona hatalma, persze, persze…Micsoda szörnyű pénzvilág jó majd ezután, s mily borzasztó világ, Fugger-világ!


Nem jártak még túl messzire, mikor a ló lába egyszerre megbicsaklott, majd szó nélkül összeroskadt a lovasa alatt...- Héééé, hahó, te, mi lelt téged, fiam! - szólongatta, de csend. A ló orra elé tette az ujját, ám nem érezte leheletét. - Kelj fel, kelj fel, drágám, hát nem hagyhatsz itt, még te is, hallod, hallod ? - azonban választ nem kapott, legalább a horkantását hallotta volna. - Kérlek szépen, kérlek szépen - ütötte egyre erősebben a páncélt. Az állat élettelenül kinyúlva feküdt a földön, hiába rázta, nem mozdult, kilehelte létét a hűséges pára...Ebben a csatában már nem akart részt venni!

Rossz ómen - néztek egymásra hátul a nagyurak, a püspökök az Égre emelték tekintetüket, s elmondtak egy imát a lóért, - avagy talán magukért - az egész sereg állt, a levegőt betöltötte a sűrű, forrón nyomasztó csend. Lajos ellenőriztette még egyszer, valóban megholt-e a ló, majd leeresztette lassan az aranyos sisakrostélyt...


Talán, talán jobb is ez így, Isten akarata volt, hogy időben elvitte e jótét lelket...

Címkék: karcolatok

Az eltévedt had (karcolatok)

2020.06.10.

VALAHOL MESSZE-MESSZE, A PIRENEUSOKBAN - 942. augusztus

- S akkor most hol vagyunk!?

A kísérő erősen vakarta a fejét, a lovasok fenyegetőleg és számonkérőn vették körbe.

- Hazudtál nekünk, félrevezettél. Azt mondtad, arra megyünk ki, ahonnan bejöttünk, de itt jóval magasabban vagyunk, fogy a levegő. Hol az a fene átjáró? – rivallt rá az egyik.

- Nem azt mondtad, te alávaló, hogy hamarost odaérünk a kalifa palotájához? De amerre néztünk, sehol semmi nem volt. A lovak vize elfogyott! Ha kinyuvasztod a lovamat, bizisten négybe hasítlak, te mihaszna gót fattyú...

- Akármerre mentünk, mindenünnen sivatag vett körül, fű-fa-virág sehol, minden ledöntve, szétborítva, semmit sem találtunk. No, és hol az a te híres kalifád? Létezik egyáltalán? Mit ígértél? Hogy levágjuk őt gyorsan, kitesszük a mórt, és pár hét múlva otthon ülhetünk! - A vezér merev tekintettel dörögve közeledett, már emelte kardját.

- Ha megöljük, sosem jutunk haza - súgta oda csendesen a mellette álló lovas.

A hegyfalak kísértetiesen meredeztek, a sereg bizonytalanul fürkészett körbe az ismeretlen tájon. A kísérő gót ijedten tekintett a magas csúcsok irányába, melyek majdnem 2500 méterig zárták be a látóhatárt. "Valóban, hol is lehetünk? Eltévesztettem volna?" - futott át rajt a gondolat. Csak egy pillanat műve volt, s egy kard szemből keresztben lesújtva kettészelte.

- Haszontalan volt, úgysem vitt volna haza...- így a másik vezér. - Ez is csak egy semmirevaló germán, hagyjuk a farkasokra, hadd egyenek ők is valamit! - húzta el a száját, majd vigyázva, hogy az ő csodálatos paripájának ne okozzon kellemetlen élményt, kissé odébb léptetett.

A harcos vitézek összeszűkülő szemekkel, bizonytalanul néztek a magasba, a hóborította táj nem tűnt túl biztatónak nyár közepén, a lovak elfáradtak és elcsigázottak voltak, de itt legalább egy kis fű virított a szikár és száraz talajon. Gyanús, üres, sokat sejtető csend honolt a ködben. Bulcsú vezért baljós sejtelem gyötörte, "ha innen kijutunk, istenuccse ide többé be nem tesszük a lábunkat". A hegyek mögül három oldalról mórok és frankok osontak be a völgybe hosszú oszlopokban. Avagy katalánok is voltak tán közöttük?

A lovak nyugtalanul rángatták a kantárszárat, idegen hangokat hozott a szél...

 

WEBOLDAL ELKÖLTÖZTETÉSE ÉS ÚJDONSÁGOK

2019.10.09.

Mivel ennek a weboldalnak hasznát nem látom, látogatottsága jelentéktelen, a főoldalra soha nem teszik ki, reklámja nincs, így arra az elhatározásra jutottam, hogy egy hatásosabb és olvasottabb oldalra költöztetem át! A költöztetést megkezdtem, és esténként hajtom végre...

Így ezen az oldalon egyre kevesebb fájl lesz látható és az új oldalon egyre több!

Áthelyezett fájlok listája - emlékek:

VIDEÓTÁR

- HUNOK a mai Németország területén - honnan tudjuk, hogy tényleg jártak ott!

https://www.youtube.com/watch?v=V4uNa6hkC3w&fbclid=IwAR1GTxDSphKlIc9w6Oei_sJNYBUfGxkKnNVD0s28q48hWQ2OPERijRIC6Ys

- MAGYARORSZÁG az első európai országlexikonban és atlaszban, 1529

https://www.youtube.com/watch?v=2bJZR6qNNSo&t=16s&fbclid=IwAR11Xk_0YyW6mukGh4CZvmyGLsCiPIoWVoRiDdu_n6vKDxbLoK081BeKXkc

- EGY RÉGI KRÓNIKA hunokról, avarokról és magyarokról - akik mind hunok!

https://www.youtube.com/watch?v=QMFl2bLqjFE&feature=share&fbclid=IwAR2gU2xdxAJQ_DpgLSM-IGCvElKBrZd9nIyovjYapLersdVt0v8RMK9J22g

- ARANY JÁNOS: Rege a csodaszarvasról (Buda halála, VI.ének)

https://www.youtube.com/watch?v=pj2t90KeLKw&t=19s

- A fehér ló mondája (német: Herzog Svatoplug und Arpad!)

https://www.youtube.com/watch?v=P-h9IZS3a54&t=22s

HUN BIRODALOM EMLÉKEI

Attila kincsei nyomán a Maranói-lagúnában (1949)

HUN EMLÉKEK - Hainburg - Hun-torony és Attila szobra

HUN EMLÉKEK - Velence - Torcello - Attila trónja

HUN EMLÉKEK - Tagliamento - Attila kincse

HUN EMLÉKEK - Németország - Hunsrück

HUN EMLÉKEK - Basel - Attila-címer

HUN KINCS, AMI NINCS - Ázsiai hun üst (II-IV.század)

HUN KINCS, AMI NINCS - Fémkeresővel talált a hunok kincsére egy német fiatal (V.század)

MAGYARORSZÁG EMLÉKEI

MAGYAR EMLÉKEK - Velence - Dózse-palota - Freskó (4)

MAGYAR EMLÉKEK - Velence - Dózse-palota - Freskó (3)

MAGYAR EMLÉKEK - Velence - Dózse-palota - Freskó (2)

MAGYAR EMLÉKEK - Velence - Dózse-palota - Freskó (1)

MAGYAR EMLÉKEK - Velence - Magyar követek háza

MAGYAR EMLÉKEK - Aquileia - Bazilika

MAGYAR EMLÉKEK - Ferrara - Ariosto Könyvtár

MAGYAR EMLÉKEK - Mantova és a Magyar mező

MAGYAR EMLÉKEK - Bécs - Ház a Magyar Prímáshoz

MAGYAR EMLÉKEK - Bécs - Fogadó Az Arany Kerékhez

MAGYAR EMLÉKEK - Graz - II.Lajos király gyermekkori portréja

MAGYAR EMLÉKEK - Mátyás király és Nagy Szarvaskő legendája

MAGYAR EMLÉKEK - Wieliczka - Szent Kinga képe

MAGYAR EMLÉKEK - Młodów-Głębokie – Szent Kinga-forrás

MAGYAR EMLÉKEK - Castellón - Árpád-házi Jolánta, a városalapító

MAGYAR EMLÉKEK - Az Ungría folyó és völgye

MAGYAR EMLÉKEK - Bajorország - Magyar-völgy

FILMTURIZMUS - Červená Lhota - A Névtelen vár

MAGYAR EMLÉKEK - Triglav - Mátyás király és a kőlovagok legendája

MAGYAR EMLÉKEK - Magyar falvak Dalmáciában

MAGYAR EMLÉKEK - Isztambul - Zrínyi Ilona sírjának megtalálása

 

Áthelyezett fájlok listája  - kincsek:

KINCS, AMI NINCS - Igen ritka magyar pajzs (XVI.sz.)

KINCS, AMI NINCS - Magyar tárcsapajzs (XV.sz.)

KINCS, AMI NINCS - Magyar pallos (XVI.sz.)

KINCS, AMI NINCS - Hunyadi hollós pajzs (XV.sz.)

KINCS, AMI NINCS - Mátyás király relief (1485)

KINCS, AMI NINCS - Ritka magyar kard (XV.sz.)

KINCS, AMI NINCS - Magyar szablya (XIX.sz.)

KINCS, AMI NINCS - Szent István király erszénye (XI. sz.)

KINCS, AMI NINCS - II.Lajos király lovagi páncélsisakja (1525)

KINCS, AMI NINCS - Corvin János sírjának kifosztása

KINCS, AMI NINCS - Széthordott értékeink

IRODALMI GYŰJTEMÉNY

SZKÍTÁK

Olinda és a szkíta vitéz - zalai népmonda Lendva nevéről

Hunor és Magor - monda (Móra Ferenc)

A csodaszarvas - monda (Arany János, Móra Ferenc, Benedek Elek)

HUNOK

Keveháza - hősi ének (Arany János)

Attila tölgyfái - göcseji népmonda

Isten kardja - Attila kardja - monda (Arany János, Móra Ferenc, Benedek Elek)

Attila és az augsburgi boszorkány - német monda

Attila temetése - regényrészlet (Gárdonyi Géza)

A hadak útja - Csillagösvényen - monda (Benedek Elek)

AVAROK

Romhilda és az avar kagán - német monda

Csörsz árka - néprege (Tompa Mihály)

MAGYAROK

Az őrségiek eredete - őrségi népmondák

A magyarok bejövetele - monda (Móra Ferenc)

Mátyás király és Nagy Szarvaskő legendája

RÉGI TUDOMÁNY

Terdzsüman Mahmud - Tárih-i-Üngürüsz (1543 után)

Kézai Simon: Magyar krónika (Gesta Hunnorum et Hungarorum) (XIII.sz.)

Oláh Miklós: Hungária - Athila (1536)

Gersei Pethő Mihály - Rövid magyar krónika (1660,1738)

EURÓPAI SARMATIA - Mi közünk a lengyelekhez?

RÉGI ÚJSÁGCIKKEK

Tárnokvölgy - Attila sírjának nyomában - Hol van Attila eltemetve? (1858)

KALENDÁRIUM - NAPRÓL NAPRA

MAGYAR KALENDÁRIUM - Január (Boldogasszony hava)

MAGYAR KALENDÁRIUM - Február (Böjtelő hava)

MAGYAR KALENDÁRIUM - Március (Böjtmás hava)

MAGYAR KALENDÁRIUM - Április (Szent György hava)

MAGYAR KALENDÁRIUM - Május (Pünkösd hava)

MAGYAR KALENDÁRIUM - Június (Szent Iván hava)

MAGYAR KALENDÁRIUM - Július (Szent Jakab hava)

MAGYAR KALENDÁRIUM - Augusztus (Kisasszony hava)

MAGYAR KALENDÁRIUM - Szeptember (Szent Mihály hava)

MAGYAR KALENDÁRIUM - Október (Mindszent hava)

MAGYAR KALENDÁRIUM - November (Szent András hava)

MAGYAR KALENDÁRIUM - December (Karácsony hava)

Folytatás következik!

 

FÉSZBÚK TÖRLÉS ÉS ÚJABB TÖRLÉS BEJELENTÉSE

2019.09.27.

Tisztelt Olvasók!

Ezúton jelzem, hogy a mai napon harmadszor is letörölt a "NagyTesó". Fogalmam sincs, miért, semmilyen sértő bejegyzést nem tettem - elképzelni sem tudom, mi  a problémája.

Kiírta, hogy mindenféle hivatalos adataimat a személyazonosságom feltöltésével adjak meg, ami adatvédelmi törvénybe ütközik. Egyetlen vállalatnak sincs joga - főleg úgy, hogy azt sem tudjuk, valójában ki van a képernyő mögött - adatainkkal visszaélni.

A Fész súlyosan megsérti a törvényeket. Ezúton bejelentést tettem az Adatvédelmi Hivatalnak és lefotóztam, milyen adatokat akar jogsértő módon tárolni a rendszer. 

Aki olvassa, kérem jelezze az illetékes csoportokban, hogy nem vagyok elérhető, ossza meg ezt a bejelentést a Magyarok nyomdokain Európában c.csoportban!

Valószínűleg ezután soha többé nem leszek elérhető más módon, csak itt, így virtuális ismerőseimtől kénytelen leszek immáron örök búcsút venni!

Köszönettel, mindenkit üdvözlök még utoljára,

Kata

Íme az adatkémek királyának levele, mely elérhetetlen e-mailen, értesíthetetlen, és a következő levele is "noreply", ha megválaszolod, a semmibe megy a válasz, de add meg személyes adataidat egy ilyen "nemtudjukkinek", aláírása sincs:

"Köszönjük, hogy felvetted velünk a kapcsolatot. Úgy tűnik, hogy a neved megerősítéséhez még el kell küldened nekünk egy dokumentumot a személyazonosításra használható iratokat felsoroló listánkról:

https://www.facebook.com/help/159096464162185?ref=cr

Kétféle módon segíthetsz nekünk megerősíteni a nevedet:

– küldj egy fényképet vagy beolvasott képet az egyes csoportban szereplő valamelyik dokumentumról; például jogosítványról, útlevélről vagy névváltoztatást igazoló hivatalos dokumentumról;

vagy

– küldj nekünk egy fényképet vagy beolvasott képet két különböző dokumentumról a kettes csoportból, például egy újság-előfizetési szelvényről és egy diákigazolványról, vagy egy bankszámlakivonatról és egy tagsági igazolványról.

Fontos tudni, hogy a Facebook-profilok személyes, nem üzleti célra szolgálnak, és magánszemélyeket képviselnek. Ha a profilod szervezetet, vállalkozást, márkát vagy eszmét képvisel, arra kérünk, jelezd nekünk, és akkor segíteni tudunk a profil alapján Facebook-oldalt létrehozni.

Köszönjük, hogy együttműködsz velünk a kérdés rendezésében.

A támogatási üzenetmappa új üzeneteinek megtekintése: https://fb.me/1HwH9yRF4oiGCvB

Üdvözlettel: (aláírás nincs)

Tisztelt Olvasók!

Ezúton jelzem, hogy a mai napon ismét letörölt a "NagyTesó". Megosztottam egy külföldi ismerősömtől egy képet, majd rámentem az oldalra, melyről ő osztotta meg ugyanezt, csak hogy megnézzem, mi is ez a társaság. Két-három perc múlva eltűntem. Lehetséges, hogy a törlés csak ideiglenes, de az is meglehet, hogy újra kell kezdenem ...

Aki olvassa, kérem jelezze az illetékes csoportokban, hogy nem vagyok elérhető, esetleg ossza meg e bejegyzést,

vagy írjon alább

Köszönettel,

Kata

További oldal:

https://catherinaboszi.eoldal.hu/cikkek/nyitooldal/feszbuk-torles-bejelentese.html

Címkék: Facebook

Ezeket a cikkeket olvastad már?