Fuggerék, az első globalisták (jegyzet)

2020.06.28.

FUGGERÉK, A FUKAROK, avagy a "világ leggazdagabb emberei"

Ha nem is volt gazdagabb, mint a kínai császár, azért az akkor ismert nyugati világ legnagyobb pénzügyi urának számító család saját kisvárossal rendelkezett Augsburgban 18 utcával, ugyancsak saját templommal, alapítványi lakóházakkal.  Állam volt ez az államban, avagy inkább az európai államokban? Vagy a háttérhatalom (mai divatos szóval) központi bázisa?

Hans Fugger, a vagyonalapító csupán egy felkapaszkodott takácsból vált textilkereskedővé, születési címek nélkül. Most 18. élő leszármazottja egy Thun-Fugger grófnő a máig létező alapítvány tulajdonosa, illetve vezetője, a 21. században amolyan úri asszony. S mi az érdemük? Hogy a 16-17.században kirabolták Európa születési arisztokráciáját - átvéve a hatalmat az addig társadalmilag nem éppen megbecsültnek nevezhető kereskedő népség számára - kihasználva a háborúskodásokat és új háborúkat okozva anyagi érdekből. Az egész kontinens végül az ő mohó játékuknak piacává és áldozatává vált - ez volt aztán az igazi „kufárkodás”.


A nagypapa, Hans 1367-ben költözött be az akkor feltörekvő Augsburgba, s elvette a takácscéh vezető mesterének leányát, így kedvező anyagi lökést kapott a textiláruk kereskedelméhez, és ismertté vált a helyi eladók világában. Unokája, Jakob felfedezte a kedvező szeleket és háborúkban rejlő anyagi lehetőségeket. Mivel a közeli réz- és ezüst kitermelés joga a helyi hercegeket illette, ám azok mindig pénzszűkében voltak, kisebb kölcsönöket kezdett el adogatni az uraságoknak, ezeknek fejében azonban a réz- és ezüstkitermelésből származó elővásárlási jogokat kérte. Ha a nagyurak nem tudnának fizetni a kölcsönért kamatostul (kamatos kamattal), hát ráteszi a kezét egyből az ezüstre és rézre. Így lett a takácsból bankár.

Fugger először még csak kisebb kamatokkal dogozott, majd egyre nagyobb pénzösszegeket fektetett be. Elérkezett aztán az első igazi áldozat, Sigismund tiroli nagyherceg, kinek kezében volt a tiroli ezüstbányák pénzverési joga. Adott is neki kölcsön 100 000 guldent, a herceg cserébe átadta az ezüsttel kapcsolatos bányajogokat, ami által Jakob úr hirtelen hihetetlenül meggazdagodott. Többé ekkora összeget már nem is kellett kockáztatnia. Ekkor már textillel és ezüsttel, rézzel egyaránt „bizniszelt”.

I. Habsburg Miksa császár állandó vendég volt nála.1515-ben Fugger finanszírozta azt a bécsi királytalálkozót is, ahol II. Jagelló Ulászlót illetve Zsigmond lengyel királyt fogadta a császár, és lezajlott a "kettős házasság" Ulászló gyermekei és Miksa unokái között. A császárnak ugyanis még arra is alig volt pénze a kincstárban, hogy Bécsig elutazzon, így Jakob úr szíves nagyvonalú hitele fedezte az egész rendezvényt - Csehország és Magyarország megszerzését a Habsburg koronának.

39 évesen Jakob is megházasodott, elvett egy gazdag augsburgi házból való asszonyt, Sybillát. Ezzel az augsburgi nagypolgárság soraiba fogadta. A fontosabb európai nagyvárosokba családjának kereskedőházat létesített, így mindenhonnan összeköttetésekhez illetve információkhoz jutott. Elterjesztette, hogy az adós bárhol leadhatta-felvehette a váltókat Európában, miután nála felvette a hitelt, így globalizálta a készpénz nélküli hitelfelvételt és eladósodást (!!!) A Vatikánba is betette lábát, hogy a pápai érméket egy ideig ő nyomathassa. Egész Európában, mindegy volt, hogy Berlin, Antwerpen vagy Velence és Róma kiterjedt információs hálózati rendszert működtetett, egy igazi kémhálót, mindig tudta, ki lesz a következő eladósodó személy.

Az 1500-as években szinte nem akadt olyan királyi, fejedelmi, hercegi ház Európában, kivel a Fugger család ne lépett volna gazdasági kapcsolatba - magyarul ne tartozott volna neki, el ne adósította volna. A piramis csúcsa maga V.Károly császár volt, ki a császári koronáját nekik köszönhette - írja a pénzügyi kiadó által közzétett életrajzi könyv („Der reichste Mann der Weltgeschichte“ von Greg Steinmetz, Finanzbuchverlag). Jakob Fugger 1510-ben, testvérei halála után átvette a teljes irányítást, és a banki konszernet átnevezte, eztán „Jakob Fugger und Gebrüder Söhne“ néven tevékenykedtek. Jakob lett a világgazdaság történetének egyik első globalistája! 1519-ben 800 000 gulden hitelt nyújtott V.Károly császárrá választásához, és ezzel egyúttal eladósította Spanyolországot. 1525 végén Jakob meghalt, és innentől kezdve unokaöccse, Anton tette még gazdagabbá a családot, 1565-re a teljes Német-római Birodalom összbevételének 10%-át birtokolták, közel 60 millió guldenre rúgott családi vagyonuk.

Bár a spanyol királyok folyamatos háborús csődjei miatt a Fuggereknek később be kellett csukniuk jövedelmező üzletházukat, ma 40 leszármazottjuk él, s bár nem mindegyik gazdag, a vagyon egy része a világ különböző pénzügyi válságainak és inflációinak ellenére is fennmaradt. Például 3200 hektárnyi erdő áll rendelkezésükre fakitermelésre, s alapítványi szinten - hisz az nem adóköteles ugye - foglalkoznak ingatlanokkal is, illetve a "Fuggerei" Augsburgban várja a turistákat - meséli a takácsivadékból lett grófnő.


lásd:

Frankfurter Allgemeine Zeitung interjúja a Fugger grófnővel

Hivatalos weboldaluk

A Habsburgok hivatalos weboldala

A "bécsi kongresszus" hivatalos weboldala

A "Koronás sas" lengyel történelmi sorozat magyar vonatkozásai

2020.06.13.

"Az M5-ön most is megy a lengyelek történelmi szériája Koronás sas címmel. A XIV. századi lengyel királyság históriáját északi barátaink eleve 405 részesre tervezték, 2018 óta tart, most forgatják a negyedik évadját. A sorozat szereplői között számos magyar történelmi személy is felbukkan. Az egyik főszereplő például Hedvig, Lengyelország anyakirálynéja, Árpád-házi Jolán magyar királyi hercegnő lánya és IV. Béla unokája." - írja Bán Mór a Magyar Nemzetben június elsején megjelent hosszabb írásában (Szurkolni Szulejmánnak), melynek ismételt - ám mindeddig be nem vált óhaja a szokásos: legyenek magyar történelmi filmek és sorozatok!

-

Mit is jelent az a "számos magyar történelmi személy" ebben az esetben? A 85-86.rész volt utoljára látható - múlt hét végén - az M5 csatornáján, s ezzel elkezdődött a második évad. Várhatóan legalább 21 olyan szereplőt lehet összeszámolni, aki magyar vagy magyarok leszármazottja illetve rokona. Ezek közül több főszereplő is akad, ők a királyi dinasztiák tagjai - hiszen "mindenki mindenkinek rokona". Íme:

Piast Hedvig királyné - Halina Labonarska (1.évad / 1-84.részig)

Árpád-házi Boldog Jolánta leánya, nagynénje Szent Kinga, nagyapja IV. Béla király. Idős korában is rendkívül vallásos, minden vágya, hogy anyját oltárra emeltesse. Mindig a magyarokat támogatja, a litván gyanús, a magyar gyanú felett áll. Kulcsfontosságú a személye: megbeszéli leányával, ha Kázmérnak nem születne fiúutódja, akkor magyar herceg legyen a király. Ulászló király halála után az Árpád-házi Szent Kinga által alapított ószandeci kolostorban éli le hátralevő életét.

III.Kázmér, lengyel király - Mateusz Król (1.évad / 1-84.részig), Andrzej Hausner (2.évad 85.résztől)

Lokietek Ulászló és Hedvig királyné fia,Árpád-házi Boldog Jolánta unokája, akit még gyermekként nővére, (Szent) Kinga vitt lengyel földre, azaz a lengyel uralkodó IV. Béla magyar király dédunokája.

Piast Kunigunda - Martyna Dudek, Emilia Rostek, Wiktoria Zembrzycka

Kázmér király és Aldona második leánya, Hedvig királyné unokája.

Lokietek Kunigunda - Anna Gryczevicz

Kázmér király és Erzsébet magyar királyné testvére, lengyel hercegnő.

Bolko - Andrzej Popiel

Lokietek Kunigunda elsőszülött fia, akit anyja lengyel királynak szeretne látni, Szilézia hercege.

Gediminas - Bohdan Graczyk

litván nagyfejedelem, Aldona királyné és Algirdas apja, minden Jagelló király őse!

Aldona királyné - Marta Bryła

Megkeresztelkedett nevén: Litvániai Anna, Kázmér első felesége, Gediminas litván nagyfejedelem leánya, Luxemburgi Zsigmond magyar király dédnagyanyja.

Algirdas - Wojciech Żołądkowicz

litván nagyfejedelem, Gediminas nagyfejedelem fia, Aldona bátyja, Jagelló Ulászló apja, I. (lengyel III.) Jagelló Ulászló (1440-1444) lengyel és magyar király nagyapja.

Lokietek (Piast) Erzsébet, magyar királyné - Katarzyna Czapla

Kázmér király nővére, Lokietek Ulászló és Hedvig királyné leánya. IV. Béla magyar király dédunokája, Károly Róbert felesége, I. (Nagy) Lajos magyar király anyja, Anjou (Szent) Hedvig lengyel és Anjou Mária magyar királynők (királyok) nagyanyja.

ifj. Piast Erzsébet / Elzbietka - Marta Wiśniewska, Gabriela Świerczyńska, Julia Młynarczyk

Kázmér és Aldona legidősebb leánya, Pomerániai Erzsébet anyja, tehát Luxemburgi Zsigmond magyar király nagyanyja.

I. Anjou Károly Róbert, magyar király - Jan Krzysztof Szczygieł

Piast Erzsébet férje,igen nagy hatalmú uralkodó, a 48.részben tűnik fel először.III.Kázmér fő támogatója, az általa kezdeményezett visegrádi találkozók a lengyelek számára meghatározóak a Német Lovagrenddel történő viszálykodások közepette. A 2.évad első részében (85.rész) halálának bejelentésével ér véget az epizód, mely döntő jelentőségű a lengyelek további történelmében, mivel nem mindegy, ki követi őt a magyar trónon, s lesz-e egy következő erős szövetségesük.

I. Anjou (Nagy) Lajos, magyar király - Kamil Siegmund, Jan Hrynkiewicz, Filip Pilarski

Károly és Erzsébet királyné fia, később lengyel király, a 48.részben jelenik meg először, mint gyermek, aki már részt vehet a visegrádi találkozón.

Anjou András, magyar herceg - Bartłomiej Zieliński

Károly és Erzsébet királyné fia, Nagy Lajos király öccse.

Anjou István, magyar herceg - Filip Dziwiszek, Wiktor Benicki

Károly és Erzsébet királyné fia, Nagy Lajos király öccse.

Kotromanics Erzsébet, magyar királyné - Malgorzata Buczkowska

Bosnyák Erzsébet, Nagy Lajos felesége, három leányuk születik:

Anjou Katalin, magyar hercegnő - Antonina Litwiniak

Nagy Lajos király és Bosnyák Erzsébet legidősebb leánya, trónörökös.

Anjou Mária, magyar hercegnő és királynő - Nadia Gałzińska , Justyna Zielska, Olga Madejska

Nagy Lajos király és Bosnyák Erzsébet középső leánya, Luxemburgi Zsigmond felesége.

Anjou (Szent) Hedvig, magyar hercegnő, lengyel király(né) - Dagmara Bryzek, gyermek: Amelia Zawadzka, Natalia Wolska

Nagy Lajos király és Bosnyák Erzsébet legkisebb leánya, Jagelló Ulászló felesége. A 3. évad főszereplője.

II.(Jagelló) Ulászló, litván fejedelem, lengyel király  - Wasyl Wasyłyk

Az első Jagelló uralkodó, Anjou Szt. Hedvig férje, ám ő az első felesége volt, negyedik feleségétől született fia III. Ulászló, vagy Várnai László a lengyel történelemben, a várnai csatában elesett ifjú I.Ulászló magyar király. Leszármazottjai a többi Jagelló-királyok. A 3. évad főszereplője.

IV. (Luxemburgi ) Károly, cseh király, német-római császár - ifj. Piast Erzsébet férje, a csehek legnagyobb uralkodója, Luxemburgi Zsigmond király, német-római császár atyja.

Pomerániai Erzsébet, cseh királyné, német-római császárné - ifj. Piast Erzsébet leánya, fia Luxemburgi Zsigmond magyar etc.király, német-római császár.

Luxemburgi Zsigmond, magyar etc. király, német-római császár - Maksymilian Dobrowolski

Itt még gyermek, a 3.évadban jelenik meg. (Hiába, még a császár is volt egyszer gyermek :) !)

Jolenta - Blanka Wiatrowska (1.évad gyermek), Joanna Osyda (2.évad, felnőtt)

Ismeretlen magyar udvarhölgy és Kázmér lengyel király közös kislánya, illegitim - Erzsébet királyné elküldi öccséhez, mert Magyarországon nincs biztonságban, Czutka és Nemierza nevelik fel. Mint pár éves gyermek tűnik fel először a történet legelején, ám nem Zách Klára leánya, hanem a sorozat szerint III.Kázmér egy másik magyar udvarhölggyel is kapcsolatba került. Származása miatt Aldona leányai nem kedvelik. A 2.évadban az ő tragédiájában Kázmér leányával ismétlődik, mit a király maga is elkövetett Zách Klára ellen, folt esik becsületén.

Spytek Melsztyn - lengyel nagyúr, hivatalnok a krakkói várban, felesége a magyar Laczkfi Erzsébet.

Hogy ez a címer milyen ismerős azzal a Nappal és Holddal ugye? Csak nem rokonok?

További "cameo" mellékszereplők:

- magyar pártütők - Zách Felicián ismerősei, akik Krakkóba mennek bosszút állni,

- magyar szakács - Erzsébet királyné magával hozza Visegrádról,

- magyar futár - a 85.részben hozza Visegrádról Károly Róbert halálhírét,

Összesen tehát legalább ennyi szereplőnek van köze hozzánk, illetve még: Piast Kunigunda leánya, Bolko leánytestvére, ószandeci apáca is ide sorolható (később bővítjük)...

Helyszínek:

malbokr.jpg

Visegrád vára (Magyarország) - Malborki vár, a legnagyobb létező gótikus vár, eredetileg a Német Lovagrend központja, itt I.Károly (Caroberto) gyönyörű pompázatos kastélya.

Cselekmények:

Nehéz anélkül a történéseket elmesélni, hogy ne váljon "spoilerré", tehát nem venném el annak a kedvét a megtekintésétől, aki még nem látta! Rengeteg hivatkozás történik Magyarországra (szinte minden epizódban), fontosságára és jelentőségére - mint Lengyelország legfőbb szövetségesére. A Magyar Királyság egy példamutató, vágyott világ a lengyelek szemében, ahonnan a gazdagság, a pompa, a kultúra érkezik, amit érdemes lemásolni. Általában a lengyel produkcióban az összkép királyságunkról pozitív.

A lengyelek a Zách Felicián merénylettel és Zách Klára halála után indítják a cselekmény szálát, amikor Zách jó barátai Krakkóba érkeznek, és megpróbálnak bosszút állni a család kivégzéséért a lengyel királyi dinasztián. A lengyelek ezt az eseményt és a tragédiát III.Kázmér bűnének tulajdonítják, s különböző szereplők szájába adva többször is utalásokat tesznek erre.

Összességében elmondhatjuk: még mindig inkább egy lengyel, irántunk szimpátiát mutató sorozat való a magyar (nyelvű?) csatornák képernyőjére, mint Szulejmán dicsőítése! De a sok szereplő és a gazdag cselekmény is mutatja, nekünk is szükségünk lenne ilyen jellegű kosztümös sorozatokra - ha más tud bőségesen hivatkozni ránk, mi magunkra vajon miért ne lennénk képesek! Akad számos történelmi regényünk, klasszikusaink és modernek egyaránt, melyekből meríthetünk, s rendelkezésre áll rengeteg irodalmi illetve történeti forrás! Mi hiányzik még vajon? Igen: AZ AKARAT!

Megjegyzések:

Károly Róbert a lengyel sorozatban az elnevezés, ezért így használom ! (lásd még: I.Károly, Carolus I rex Hungariae etc., Caroberto)

Évszámokkal nem untatom a kedves olvasókat!

Több képet sajnos nem lehet betenni, a képek származási helye: tele van vele internet. : )

Hivatkozás Bán Mór szövegére:

https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/szurkolni-szulejmannak-8185082/?fbclid=IwAR2zDGhanwYvx1SO66rOw-rBfrmbhbdZr1gm8Sug5xmUI19HGv5E2SKU0nI

Mediaklikk - filmsorozat megtekintése és további fotók:

https://mediaklikk.hu/musor/koronas-sas

 

Az eltévedt had (karcolatok)

2020.06.10.

VALAHOL MESSZE-MESSZE, A PIRENEUSOKBAN - 942. augusztus

- S akkor most hol vagyunk!?

A kísérő erősen vakarta a fejét, a lovasok fenyegetőleg és számonkérőn vették körbe.

- Hazudtál nekünk, félrevezettél. Azt mondtad, arra fogunk kimenni, ahonnan bejöttünk, de itt jóval magasabban lehetünk, hisz fogy a levegő. Hol az a fene átjáró? – rivallt rá az egyik.

- Nem azt hajtogattad, te alávaló, hogy hamarost odaérünk a kalifa palotájához? De amerre néztünk, sehol semmi sem volt. A lovak vize elfogyott! Ha kinyuvasztod a lovamat, bizisten négybe hasítlak, te mihaszna gót fattyú... - szólott a másik.

- Akármerre mentünk, mindenünnen sivatag vett körül, fű-fa-virág sincsen, minden ledöntve, szétborítva, még ennivalót se találtunk. No, és hol az a te híres kalifád? Létezik az egyáltalán? Mit ígérgettél? Hogy levágjuk őt gyorsan, kitesszük a mórt, és pár hét múlva otthon ülhetünk! - folytatta tovább a méltatlankodást az előző vezér, s közben merev tekintettel dörögve közeledett, már emelte kardját.

- Ha megöljük, sosem jutunk haza - súgta oda csendesen egy mellette álló lovas.

A hegyfalak kísértetiesen meredeztek, a sereg bizonytalanul fürkészett körbe az ismeretlen tájon. A kísérő gót ijedten tekintett a magas csúcsok irányába, melyek majdnem 2500 méterig zárták be a látóhatárt. "Valóban, hol is lehetünk? Eltévesztettem volna?" - futott át rajt a gondolat. Csak egy pillanat műve volt, s egy kard szemből keresztben lesújtva szinte kettészelte.

- Haszontalan alak, úgysem talált volna el hazáig...- végezte be a szót a másik vezér, s a fegyvert vissza is csúsztatta hüvelyébe. - Ez is csak egy semmirevaló germán, hagyjuk a farkasokra, hadd egyenek ők is valamit! - húzta el a száját, majd vigyázva, hogy az ő csodálatos paripájának ne okozzon kellemetlen élményt, kissé odébb léptetett. Részéről el volt rendezve ez az ügy.

A harcos vitézek összeszűkülő szemekkel, bizonytalanul néztek a magasba, a hóborította táj nem tűnt túl biztatónak így nyár közepén, a lovak elfáradtak és elcsigázottak voltak, de itt legalább egy kis fű virított a szikár, kiaszott talajon. Gyanús, üres, sokat sejtető csend honolt a ködben. Bulcsú vezért baljós sejtelem gyötörte, "csak jussunk ki innen, istenuccse ide többé be nem tesszük a lábunkat". A hegyek mögül három oldalról mórok és frankok osontak be a völgybe hosszú oszlopokban. Avagy katalánok is sorakoztak köztük?

A lovak nyugtalanul rángatták a kantárszárat, idegen hangokat hozott a szél...

 

Ezeket a cikkeket olvastad már?