A murai avargyűrű - Ringus Sabariae occidentalis

2020.07.25.

I. Ringus Sabariae occidentalis

"Az avarok Magyar- és Erdélyországot kilencz kerületre osztották, minden egyes kerületben egy-egy kör-erődöt emeltek, melynek ők „vár" nevet adtak. Egy ilyen avar-gyürü (Ring) hét mértföldnyi térséget foglalt magában, rendesen a legtermékenyebb vidéket s ezen álló gazdag városokat és falvakat kerítették be, sőt ezen közerődöket akkép emelték, hogy annak közepén valamely nagyobb folyó vagy patak folyt, ilyen volt a Ringus Sabariae occidentalis a Rába és Dráva közt, melyen a Mura folyt keresztül.

 Ezen körerőd a Muraköz közepétől a Szala folyóig terjedett s magában foglalta Halicanumot, (Alsó-Lendva) Colonia novát (Nova), illetve az egész Göcsejt és a Vasvármegyei őrséget.

 Az avarok khagánja Baján volt, ettől nyerte nevét az ősrégi „Bajánháza" falu; — a murai közerődnek kánja Kandik avaralvezér volt, ennek köszöni nevét a Göcsejben lévő Kandikó-hegy s neve igen szomorú esemény emlékét őrzi."

 Zalavármegyei Évkönyv a Milleniumra 206-207.oldal

II. A murai avargyűrű leírása

Részlet egyházasbükki Dervarics Kálmán történeti beszélyéből (1903), közlése félbeszakadt a meglévő szöveg hiányában...

Forrás: egyházasbükki Dervarics Kálmán: Kandikó - történeti beszély az avar és vend korból

A.Híradó, 1903 - XVII részletben közölve.

Ezeket a cikkeket olvastad már?