SZEMÉLYI ADATOK - Milyen jogon? - Amit nincs kitől megkérdezni...

2020.08.24.

Mindig akad olyan renitens kérdésem, amire senkitől sem kapok vagy kapnék választ.

Most például azt kérdezném, hogy miért és milyen jogon adták át beleegyezésünk nélkül minden ősünk adatait az Amerikai Kongresszusi Könyvtárnak ...Senki nem kérdezte meg tőlünk, szerencsés túlélőktől avagy leszármazottaktól, szeretnénk-e látni ükszüleink ill. további felmenőink születési adatait egy amerikai családkutató weboldalon, teljesen nyilvános helyen, ahol csupán 8 milliárdan nézhetik meg. Ki hatalmazta fel a családom nevében ezeket az intézményeket, hogy személyi adatokat külföldiek kezére juttassanak? S ha azt mondom, hogy NEM akarom, hogy ezeknek az idegen szerveknek és intézményeknek - úgymint pl. a mormon egyház - a kezére kerüljön minden családtagom születésének helye, ideje, módja stb.  - akkor még én leszek a hibás, hogy rá merek kérdezni, mit is keres illetéktelen helyen, és adott magyar illetve határon túli intézmények ezt miért adták át idegeneknek?

Bizonyosan én nem vagyok megint egyedül normális ebben az országban, hogy ilyen kérdést fel merészelek tenni!

Címkék: családkutatás

Régi időkben száz esztendő felett...

2020.07.29.

Íme egy rövid gyűjtemény a régi időkben 100 esztendőt megélt szép korú magyarokról. Az adatok nyilvános forrásból, korabeli médiából származnak, az alább nevezett személyek 100 évvel ezelőtt már örök nyugalomban pihentek.

RITTER JÓZSEFNÉ szül. KOVÁCS KATALIN (1804-) - 101 éves

Forrás: 1915.július AH.

NÉMETH JÁNOSNÉ (1836/37? - 1917) - 120 éves

Az abszolút rekordot valószínűleg a kámoni asszony állította fel, amennyiben a hír igaz. 120 évesen hunyt el 1917. szeptemberében...

Forrás: 1917.szeptember AH.

MADARÁSZ JÓZSEF (1814?-1915) - 101 éves - AZ ORSZÁG LEGIDŐSEBB PARLAMENTI KÉPVISELŐJE

"A legöregebb magyar képviselő ha­lála. Madarász József, a sárkereszturi kerület országgyűlési képviselője, a népszerű „Madarász apó," aki legöregebb és legrégibb tagja volt a parla­mentnek, e hó 1-én Budapesten meghalt 101 éves korában. Madarász apó a függetlenségi eszméknek alkuvást nem ismerő harcosa volt; mintegy 83 éven át képviselte a sárkereszturi kerületet. Az agg képviselő nyelvünk védelméért is sokat fáradozott. A tiszta magyarság nagy elöharcosa volt. Tagja volt az 1848-iki országgyű­lésnek és követte a kormányt Debrecenbe is A szabadságharc lezajlása után Kufsteinba került és ott 1856-ig volt fogva."

Szép kort ért meg, főképpen ha ebbe még egy "kufsteini vendégeskedést" is beleszámolunk!

Forrás: 1915.febr.7.AH

IMRE MIHÁLYNÉ (mh. 1911) - 107 éves

Forrás: 1911.január AH.

BENCSK KATALIN (1910-ben) - 112 éves

Forrás: 1910.október 2. AH.

KLUGER MÁRIA (1803-1908) - 105 éves

Bellatinc - Zala vármegye Alsólendva járásban.

Forrás: 1908.december AH.

LUKÁCSI MÁTYÁS (1864-ben) - 102 éves

Forrás: VU (Vasárnapi Ujság) 1864.június 26.

FARKAS LÁSZLÓ (1863-ban) - 116 éves

Forrás: VU (Vasárnapi Ujság), 1863.május 24.

CSETÉNYI-KOMÁROMY FERENCZ (1744-1859) - 116 éves

Először 114 esztendős korában hallunk róla...

Fenti béresről két oldalas, hosszú cikk jelent meg rajzot is közölve s tudósítást adva a nyugdíjas életéről, a hosszú élet titkáról. Egy későbbi lap pedig jelezte, hogy 116 évesen hunyt el ugyanezen birtokon. Csetényi-Komáromy Ferenc(z)ről elég sok adatot feljegyeztek:

"Öregünk e szerint a mult század közepén, 1744-ben jan. 30-án (tehát Mária Terézia uralkodása kezdetén) született Csetényben (Veszprémmegyében)."

"Elválhatlan barátja a pipa. Mult télen szivarra akarták szoktatni, de ezen „újmódi dohánynyal" nem igen tud megbarátkozni. Kiszámították, hogy életében
nem kevesebb, mint 7 nagy szekér dohányt füstölt el." (sic! Hiába, a hosszú élet titka :) )

"A nagy-lángi földes uraság valódi kegyességgel ápolja az öreget, gyakran tulajdon grófi alkalmatosságán hozatja be a pusztáról. Ekkor rendesen a paplakba szokott szállani, hol a legszívesebb fogadtatásra talál a kedves vendég."

Forrás: VU (Vasárnapi Ujság) 1857.augusztus 23.

Később 1859.novemberében bekövetkezett haláláról 1860-ban tudósítanak:

Forrás: VU (Vasárnapi Ujság) 1860

SZÉCHÉNY(I) GYÖRGY (1592-1695) - 103 éves

Széchényi György (Kisszécsény, 1592Pozsony, 1695. febr. 18.): esztergomi érsek. Köznemesi végvári vitézcsalád sarja. Nagyszombatban, majd Bécsben tanult ahol 1631-ben teológiai doktorrá avatták. Rövid ideig Vágsellyén plébános, 1632-től esztergomi kanonok. 1636-tól tornai főesperes, 1638-tól vágújhelyi prépost, 1641-től zólyomi főesperes. 1643-tól pécsi, 1644-től csanádi püspök, 1647-től szentiváni prépost is, 1648-tól veszprémi, 1658-tól győri püspök, 1667-től kalocsai érsek, 1685-től esztergomi érsek, Mo. prímása. 1644-ben a kancellária vezetője. ..."

Megjegyzés: Más lexikonok kétségbe vonják születési adatát, és egyéb források szerint a 103 éves püspök "csupán" 93 esztendeig élt...(pl. Magyar Katolikus Lexikon)

Forrás:

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/sz-77C95/szechenyi-gyorgy-77E0E/

folyt.köv. :)

Ezeket a cikkeket olvastad már?