A murai avargyűrű - Ringus Sabariae occidentalis

2020.07.25.

I. Ringus Sabariae occidentalis

"Az avarok Magyar- és Erdélyországot kilencz kerületre osztották, minden egyes kerületben egy-egy kör-erődöt emeltek, melynek ők „vár" nevet adtak. Egy ilyen avar-gyürü (Ring) hét mértföldnyi térséget foglalt magában, rendesen a legtermékenyebb vidéket s ezen álló gazdag városokat és falvakat kerítették be, sőt ezen közerődöket akkép emelték, hogy annak közepén valamely nagyobb folyó vagy patak folyt, ilyen volt a Ringus Sabariae occidentalis a Rába és Dráva közt, melyen a Mura folyt keresztül.

 Ezen körerőd a Muraköz közepétől a Szala folyóig terjedett s magában foglalta Halicanumot, (Alsó-Lendva) Colonia novát (Nova), illetve az egész Göcsejt és a Vasvármegyei őrséget.

 Az avarok khagánja Baján volt, ettől nyerte nevét az ősrégi „Bajánháza" falu; — a murai közerődnek kánja Kandik avaralvezér volt, ennek köszöni nevét a Göcsejben lévő Kandikó-hegy s neve igen szomorú esemény emlékét őrzi."

 Zalavármegyei Évkönyv a Milleniumra 206-207.oldal

II. A murai avargyűrű leírása

Részlet egyházasbükki Dervarics Kálmán történeti beszélyéből (1903), közlése félbeszakadt a meglévő szöveg hiányában...

Forrás: egyházasbükki Dervarics Kálmán: Kandikó - történeti beszély az avar és vend korból

A.Híradó, 1903 - XVII részletben közölve.

Kandikó mondája - göcseji avar monda

2020.07.16.

Kandikó mondája - göcseji népmonda

Forrás: Hungaricana

https://gallery.hungaricana.hu/hu/OSZKKepeslap/1413306/?img=0

"A tunya Szalaviz partján hegyfok. Kóbor vandálok idejéből Kandikó vezértől kapta nevét. Kandikó zalai vidék réme s pusztitójáról mondják, hogy Csatár magyar vitéz arájáért hevült, egyszer, hogy elejtse vetélytársát, vadászatra hivja, Csatár megigéri, s megjelent egy kijelölt csucsfokon, vagy hegyormon, de itt Kandikó helyett, emberei várták, azok pedig gaz parancsára uroknak, kegyetlenül mélységbe tasziták Csatárt. Kandikó örült az eseten, de meg akart vetélytársa haláláról győződni, elment hát maga is megnézni a nyilást, hová Csatár esett. De jaj neki! A torkolat ép ekkor füstöt s tüzet hányt, s megfojtván Kandikót, hulláját mélyibe ragadá. Kandikó tető mai napig is ha tiszta, derült napot, ha gőzölög rosz időt jósol" (Uti naplómból).

Innét Tubolyi Viktor zalamegyei fiatal költő szerint:

A hegyneve ekkorig
Kandiko maradott,
Mert okul hogy tüzet hányt
Ama bűn mondatott.

Később ki ugy fürkészett
Mint a vandal király
Tájszó gyanánt emlékül
Mondták – az –kandikál."

Ifj. E. S.

Forrás: Vasárnapi Újság 1854-1860

KANDIKÓ - Göcsej legmagasabb pontja, kilátóval (304 méter). Nevét egy avar alvezérről, Kandikról kapta, aki a murai "avar gyűrű" (erődítmény) kánja volt Baján kagán idején.

CSATÁR - falu Zalaegerszegtől 5 km-re a Zalai-dombságban.

Ezeket a cikkeket olvastad már?